dissabte, 7 de novembre de 2009

EL DISCURS

Estructura del discurs:

A.Introducció
B.Desenvolupament
C.Conclusió

Ara explicaré d'una amb una totes les parts.

A.Introducció.

-En el públic: capta l'atenció i crea l'expectació.
-En l'orador: Aporta recursos en un moment que sol generar inseguretats: al principi de qualsevol intervenció.

Fórmules introductòries.-Definició: Breu comentari sobre el títol del tema
-Presentació d'objectius: Explicitar-los motiva i centra la antenció dels oients.
-Presentació del guió:Molt apropiat per a discursos expositius i per a sessions pràctiques.
-Preguntes: Una manera d'anticipar-se
-Lectura mental: Esmentar algunes preconcepcions que hipotèticament té l'auditori.
-Documentació: Mostrar alguna notícia o dades recents.Cal escollir-ne de senzilles,fàcils..
-Afirmació provocadora: Donar una opció atrevida,una dada espectacular...
-Anècdota: historieta ben escollida o una anècdota personal, amb una certa intriga i que condueixi al tema;breu i relacionada amb el tema.

B.Desenvolupament.

Selecció i ordre d'idees segons l'objectiu del discurs:
-Per a informar:
-Estructura descriptiva
-Estructura cronològica
-Per a convèncer:
-Estructura inductiva o SAP:informació de casos concrets per arribar a la idea generial que explica tota la informació anterior i que funciona com a conclusió.D'específic a general.

C.Conclusió

-Funcions bàsiques.
-Tancar el discurs
-Sintetitzar les idees principals i oferir una visió global del missatge.
-Deixar una bona impressió final en les persones que ens han escoltat.
-Té un efecte determinant en la ficació de continguts.

-Fórmules de tancament.
-Repetir la introducció
-Resumir els punts principals
-Invitació a l'acció
-Anunci d'un esdeveniment futur
-Promesa
-Apel.lar als sentiments

-La llengua del discurs expositiu
-Neutra,precissa i accessible
-No influïda per la prosa escrita o tècnica
-Cal oferir definicions dels termes més especialitzats o abstractes

-Són necessaris:
-connectors lògics que cohesionin el discurs:perquè, per tant, en conseqüència, no obstant això, en canvi...
-marcadors textuals: en primer lloc,en segon lloc,d'una banda, de l'altra,finalment,en resum...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada