dilluns, 21 de setembre del 2009

Interactivitat

Edu3.cat

Els ordinadors han esdevingut amb el temps màquines per comuicar-nos.
-Vannevar Bush proposa un model per millorar la comuicació científica, segons ell, es calia operar com ho fa la ment humana per associació d' idees.
-Ted Nelson va elaborar el projecte "Xanadú", era una xarxa com internet però inventada fa us trenta anys. També va crear termes com "hipertext" i "hipermèdia".
-Douglas Englebart va inventar el ratolí, dispositiu que permetia una comuicació d' anada i tornada amb l' ordinador, una comunicació interactiva.
Els primers programes van aparèixer en la dècada de 1990 spbre CD-ROM d' aquests programes els que van tenir més èxit van ser els videojocs.

Interactivitat

Els ordinadors han esdevingut amb el temps màquines per comuicar-nos.

-Vannevar Bush proposa un model per millorar la comuicació científica, segons ell, es calia operar com ho fa la ment humana per associació d' idees.

-Ted Nelson va elaborar el projecte "Xanadú", era una xarxa com internet però inventada fa us trenta anys. També va crear termes com "hipertext" i "hipermèdia".

-Douglas Englebart va inventar el ratolí, dispositiu que permetia una comuicació d' anada i tornada amb l' ordinador, una comunicació interactiva.

Els primers programes van aparèixer en la dècada de 1990 spbre CD-ROM d' aquests programes els que van tenir més èxit van ser els videojocs.

Declaració d' intencions.

La finalitat d' aquest blog és poder exposar treballs, resums i activitats proposades a classe per compartir amb professors i companys.